Edoskopik Fluoresan Görüntüleme Sistemi.
   
PINPOINT Endoskopik Floresans Görütüleme Sistemi Novadaq’ın sahip olduğu üstün SPY teknolojisinin floresans görüntülemesi ile klasik HD görünür ışık görüntülerini birlikte sunar.

 PINPOINT, full HD bir endoskopik görüntüleme sistemi olarak kullanılabilirken, ihtiyaç halinde floresans görüntüleme moduna geçilebileceği gibi sürekli ve eş zamanlı floresans görüntüleme eşliğinde minimal invaziv cerrahi yapabilme olanağı da sunar.


Küçük kesilerin sağladığı kozmetik avantaj ve hızlı iyileşme sebebi ile minimal invaziv cerrahiye olan talep hızla artmaya devam ediyor.  Ancak kısıtlı görüntülemenin ortaya çıkardığı zorluklar operasyonların zorluğunu arttırırken komplikasyon ihtimalini de arttırmıştır.


SPY Sistemimizin açık cerrahide kullanım deneyimlerinden ve klinik sonuçlarından yola çıkarak PINPOINT Endoskopik Floresans Görütüleme Sisteminin de önemli anatomik yapıları ortaya koyması ve fonksiyonel görüntüleme bilgisi sunması sayesinde komplikasyonları ve maliyetleri azaltacağı öngörülmüştür.

PINPOINT minimal invaziv cerrahi işlemlerde, damarlardaki kan akışı ve dokudaki perfüzyon görüntülemesi işlemeleri için FDA 510 K onaylıdır.

SPY PHI, PINPOINT Endoskopik Floresans görüntüleme sistemini bir adım öteye taşıyarak minimal invaziv cerrahiden açık cerrahiye tüm işlemleri tek sistemle yapabilme kabiliyetine sahip sınıfının en gelişmiş kamerasıdır. 

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahiden Mikro Cerrahiye, Meme Cerrahisinden Karaciğer Cerrahisine, Koroner Cerrahiden Periferik Vasküler Cerrahiye; vasküler, mikrovasküler dolaşım, doku ve organ perfüzyonu, lenfatikler ile tümör ve tümör çevre dokusunun görüntülenmesinde 4 farklı görüntüleme modunda kullanıla- bilmektedir.  

SPY PHI, sınıfında en yüksek çözünürlüklü floresans görüntü verebilen bir sistemdir. 

SPY PHI, özel lensleri sayesinde ameliyathane karartılmadan da dışarıdan gelen floresans ışıkları filtreleyerek yüksek netlikte görüntü üretebilmektedir.

SPY PHI, PINPOINT video işlemcisinin sahip olduğu tüm üstünlükleri açık cerrahi görüntülemeye taşımıştır.

Açık Cerrahi Floresans Görüntüleme - Anjiyografi

SPY Görüntüleme Sistemi sunduğu klinik olarak değerli görüntü ve analizlerle cerrahların ameliyathanede daha çok bilgi ile daha iyi kararlar almalarına yardımcı olur. SPY, cerrahlara intraoperatif olarak damarlarda ve mikro damarlardaki kan dolaşımını, dokudaki ve organdaki perfüzyonu birçok farklı operasyon sırasında kısa sürede gerçek zamanlı görüntüleme, gözden geçirme, analiz etme, raporlama ve arşivleme imkânı tanır.

 Mobil yapısı sayesinde ameliyathaneler arasında kolay kullanımı kadar poliklinikte ve hasta odalarında da kullanıma imkân tanır. Kurulumu ameliyathane personeli tarafından yapılabilir, kamera başlığı ve dirsekli mol cerrah tarafından kontrol edilebilecek şekilde dizayn edilmiştir. İki dakikadan daha kısa bir sürede görüntüleme yapılabilir ve kayıt gözden geçirme için derhal oynatılabilir. SPY sistemi görüntüleri ileride tekrar incelenebilecek şekilde arşivler. 

SPY sistemi iyonize radyasyon yaymadığından koruyucu gözlük ya da kıyafet kullanımı gerektirmez.  

SPY Açık Cerrahi Floresans Görüntüleme sistemi FDA tarafından koroner arter bypass cerrahisi, kardiyovasküler cerrahi, plastik cerrahi, reknostrüktif cerrahi, mikro cerrahi, organ transplantasyonu ve gastrointestinal cerrahi gibi birçok operasyonda kullanım için onaylıdır.

BİZİ TAKİP EDİN